• slider image 148
  • slider image 134
:::

文章列表

2022-07-25 近期活動 校事會議線上課程影片已上線,歡迎點選影片連結觀看~~~ (游子賢 / 2646 / 近期活動)
2022-07-24 近期活動 初任校長黃金三階段-縣市校長協會理事長祝福影片 (游子賢 / 278 / 近期活動)
2022-04-01 2022寒假校長備課週延期營隊-停止辦理 (游子賢 / 272 / 站務公告)
2021-08-13 「學校治理O2O 」線上課程 候補錄取名單 (游子賢 / 448 / 站務公告)
:::

雙語網站

網站計數
今天: 2525
昨天: 9393
總計: 136760136760136760136760136760136760