• slider image 148
  • slider image 134
:::

文章列表

2021-01-20 2021Q1學校治理設計營 延期通知 (葉小姐 / 577 / 站務公告)
2021-01-07 2021第一季「學校治理設計營」錄取名單 (葉小姐 / 1030 / 站務公告)
2021-01-06 GAB跨域治理校長學校「2021第一季學校治理設計營」報名截止 (葉小姐 / 624 / 站務公告)
2020-12-30 GAB跨域治理校長學校--2021第一季「學校治理設計營」 (葉小姐 / 861 / 站務公告)
2020-08-24 GAB跨域治理校長學校2020第四季課程-錄取名單 (葉小姐 / 1932 / 站務公告)
:::

雙語網站

網站計數
今天: 212212212
昨天: 211211211
總計: 202848202848202848202848202848202848